BDO - Arena for CFO

Et eksklusivt nettverk for økonomiledere i Møre og Romsdal.

 Øk din kunnskap, skap relasjoner og del erfaringer i et nettverk for økonomisjefer, CFO, regnskapssjefer eller business controllere.

BDO har sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum etablert BDO Arena For CFO. Målgruppen er ledere med økonomiansvar. BDO Arena For CFO har til hensikt å skape faglig utvikling gjennom kurs i dagsaktuelle tema, samt løfte relevante problemstillinger for nettopp din rolle og din bedrift.

CFO rollen er en rolle i konstant utvikling og hvor det da er kontinuerlige endringer i rammeverk og oppgaver. En CFO har mange ansvarsområder, hvor blant annet prognostisering, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging og risikostyring er noen, men viktige områder. Det at rollen konstant er i endring, fordrer at man evner å holde seg oppdatert og i stand til å håndtere det som skjer hver dag. Det er kun slik man vil lykkes.

BDO Arena For CFO tilbyr et program med fire fysiske samlinger. I tillegg tilbys fire kortere Lunch and Learn-samlinger over Teams. Programmet skal fremme faglig utvikling, kompetansebygging og kunnskapsdeling i regionen på tvers av bransjer. BDO har gjennom en markedsposisjon, erfaring og bred kompetanse et potensiale til å levere innhold innenfor de fagområder som representerer fremtidens finansfunksjoner.

Deltakeravgift: kr. 29 000,-

Fysiske samlinger:
- Tirsdag 24. september
- Onsdag 20. november
- Tirsdag 26. februar
- Onsdag 21. maiKontaktperson for BDO - Arena for CFO:
Therese Berg Gjøstøl
Senior Manager/nettverksleder
Mobil +47 924 84 215
therese.gjostol@bdo.no

BDO - Styrets Arena

05 juni 2024

BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til seminar i praktisk styrearbeid. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.

Den digitale trusselen

23 mai 2024

Nasjonalt Cyberkrimsenter, NC3, ble åpnet i 2018, og er Politiets spydspiss i kampen mot digital kriminalitet. NC3 har mål om å være en vesentlig bidragsyter til trygghet for norske innbyggere og virksomheter i det digitale rom. De kommer til Nordmørskonferansen for å fortelle om rapporten «Cyberkriminalitet 2024» som løfter frem fenomenene NC3 mener vi ha størst betydning for trussellandskapet slik det er i dag og for den forventede utviklingen på mel­lomlang sikt.