KNN og NHO Møre og Romsdal inviterer:

Årsmøte og seminar KNN

Sett av 23 mai for årsmøte i KNN, og seminar i samarbeid med NHO Møre og Romsdal i Kristiansund.

Årsmøte og seminar KNN

Tirsdag 23. mai inviterer KNN og NHO Møre og Romsdal til egne årsmøter, samt et felles seminar for næringslivet i Møre og Romsdal.

ÅRSMØTE I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM OG GENERALFORSAMLING I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS
Det innkalles med dette til generalforsamling og årsmøte 23. mai 2023.

Tid:

11.30-12.30:   Lunsj for alle
12.30-14.00:   Årsmøte og generalforsamling

Sted:                Thon Hote- Innlandet Kristiansund

 

SAKSLISTE KNN:

 1. Åpning av møte ved styreleder Vegard Nekstad
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
 5. Fastsettelse av:
  1. Kontingent og serviceavgift
  2. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Valg av:
  1. Styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Styreleder og nestleder
  3. Revisor
  4. Valgkomité
  5. Leder for valgkomité

Påmelding til lunsj og KNNs generalforsamling og årsmøte - klikk her.

Saksdokumentene bli lagt ut på www.knn.no innen torsdag 16. Mai.

Årsberetning
Årsregnskap
Årsregnskap AS
Revisjon
Revisjon AS

Program og påmelding til felles seminar med NHO kommer med egen link.

Effektiv språkopplæring gir jobb på rekordtid

08 mai 2023

I løpet av kurset på 500 timer, fordelt på ti uker eller 33 dager, lærer deltakerne norsk språk og kultur og blir kjent med nordmenns liv fra vugge til grav, forteller Frank Øyen, daglig leder i Nordic House som kjører kurs på rekordtid sammenlignet med ordinære norskkurs.