Næringsutvikling og næringspolitikk

KNN er tilstede på både Arendalsuka og Aqua Nor. 
På Arendalsuka møtes aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv for debatt og dialog om utforming av fremtiden. Aqua Nor er en viktig internasjonal møteplass for havbruksnæringen og er i dag verdens største messe for havbruksteknologi.

Næringsutvikling og næringspolitikk

Aqua Nor 2023
Aqua Nor er en viktig internasjonal møteplass for havbruksnæringen og er i dag verdens største messe for havbruksteknologi. Mange av våre medlemsbedrifter vil være tilstede med egen utstilling under messen. 

I år har vi sammen med Kristiansund kommune, Kristiansund Mekaniske, Elmarin, Slatlem og Industri Rør gått sammen om å leie RS Christiansund for å skape gode møteplasser i etterkant av messedagene. Møt oss om bord i RS Christiansund eller i partyteltet på gressplenen foran RS Christiansund på Skansen tirsdag, onsdag og torsdag!

Arendalsuka 2023
På Arendalsuka møtes aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv hverandre for debatt og dialog om utforming av fremtiden. Vi i KNN er invitert til et av de største nettverkstreffene for havbruksnæringene på Vestlandet med 200 inviterte gjester. KNN ønsker å utvide nettverket sitt mot næringsforeninger og næringsaktører som har fokus på utvikling innen havrommet. Ved siden av dette vil vi delta på flere av ukas arrangementer for å få inspirasjon og knytte nye kontakter. 

Karrieredagen 2023

13 september 2023

Har din bedrift fokus på langsiktig rekruttering? Karrieredagen er en unik mulighet til å nå ut til elevene før de tar sine valg om utdannelse til våren!

Satsning på Kristiansund sentrum

18 august 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) igangsetter nå et pilotprosjekt for å teste om det er ønskelig – på en effektiv måte – å kjøre felles markedsføring for aktørene i sentrum. Det være seg samtlige sentrums- og kulturaktører.