Alvorlig etterslep på kompetanse

Norsk næringslivs konkurranseevne står på spill og kompetanseutfordringen må løses. Bare i Møre og Romsdal mangler vi i underkant av 4 000 stillinger innenfor privat og offentlig sektor. Samtidig er vi nå nede i en arbeidsledighet på 2,0 %.

Alvorlig etterslep på kompetanse

Den store mangelen på kompetanse kan også tyde på at den arbeidskraften som er ledig ikke har den kompetansen som næringslivet etterspør. Koronatiltak med innreiserestriksjoner har ført til utfordringer med å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Bransjer som har måttet permittere arbeidskraft over lengre perioder sliter med å få tak i fagkompetansen tilbake til bedriftene sine. Konjunkturbarometeret fra SpareBank 1 viser at utviklingen for næringslivet i regionen vår går veldig bra, og at optimismen er større enn på ti år blant bedriftene i regionen, og det er derfor viktigere enn noen gang å stå samlet i regionen for å få rekruttert kompetanse til Nordmøre.

KNN setter nå i gang et prosjekt hvor vi skal på flere tiltak for å få tak i kompetansen. På kort sikt jobber vi for å lage en felles markedsføring av både kompetansebehovet og regionen vår. Vi oppfordrer næringslivet til å ta kontakt dersom de har innspill til dette arbeidet.

Ved siden av dette starter nå arbeidet med et prosjekt som vi har kalt «Attraktiv region» hvor vi ser på flere elementer som er viktig for å styrke regionen fremover. Her vil vi jobbe med flere områder som griper i hverandre for å skape næringsvekst på Nordmøre:

  • Vekst i antall arbeidsplasser
  • Befolkningsvekst
  • Omdømme
  • Styrking av regionssenteret og kommunesentrene
  • Kompetanse
  • Felles bo- og arbeidsmarked
  • Bærekraft og miljø

Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker å bidra i noen av disse områdene.

Reisen starter på Kvernberget

13 januar 2022

Skal du ut å reise? Enten i Norge eller ut i verden, på jobb- eller fritidsreise? Sjekk tilbudet fra Kvernberget først!

Utfordrende tider for serveringsbransjen

13 januar 2022

Aktører i næringen forteller om situasjonen de står oppe i etter 2 år med nedstengninger, restriksjoner og betydelig grad av uforutsigbarhet. Det planlegges et Teamsmøte fredag ettermiddag mellom kommuneoverlege og bransjemedlemmer om situasjonen lokalt.