AKTUELT

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum skal være næringslivets stemme i viktige nasjonale og regionale saker og jobber for gode rammevilkår for næringsutvikling på Nordmøre.

Her finner du våre meninger, høringsuttalelser og siste nytt fra oss. 

Ødeleggende for utvikling og vekst i Nordmørsregionen

02 mars 2023

Regjeringen har et ønske om å skape vekst, utvikling og omstilling. Men med denne rapporten virker det som om man ønsker å stanse veksten i kystområder, og at utvikling og bosetting kun skal skje i indre og sentrale strøk.

HØRING

Bekymret for tildeling av konsesjon til Mørenett

01 februar 2023

KNN har sendt høringssvar til NVE om konsesjonssøknad for overdragelse av 132 kV-anlegg til Mørenett. Tilgang til kraft er avgjørende for å skape arbeidsplasser på Nordmøre og for at vi skal lykkes med omstilling og tilrettelegging for ny bærekraftig industriutvikling.

HØRING

Høringssvar grunnrenteskatt laks

04 januar 2023

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har sendt inn høringssvar på forslaget om grunnrenteskatt på laks. KNN består av over 300 bedrifter på Nordmøre og en stor del av disse har tilknytning til havet.  Dette er også en næring som gir stor verdiskaping i regionen og som har et stort potensial for vekst fremover.

HØRING

- Tiltakene for å redusere ledetiden er ikke nok

29 september 2022

Næringsliv i Aure, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund og Nordmøre, Orkland og Smøla har skrevet høringsinnspill til NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet.

HØRING

Uttalelse til Statnett

15 november 2021

7 regionale næringsforeninger har sendt en ny felles henvendelse til Statnett hvor vi ber om at det prioriteres nettutbygging som sikrer energiforsyningen for kysten Trøndelag – Nordmøre – Romsdal innen år 2027 istedenfor tidsplanen med år 2040 i nettutviklingsplan 2021 fra Statnett.

HØRING

Konsekvensutredning Linnorm

03 november 2021

KNN har gitt sine innspill til A/S Norske Shell og den offentlige høringen av programmet for konsekvensutredning knyttet til Linnorm-utbyggingen.

HØRING