AKTUELT

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum skal være næringslivets stemme i viktige nasjonale og regionale saker og jobber for gode rammevilkår for næringsutvikling på Nordmøre.

Her finner du våre meninger, høringsuttalelser og siste nytt fra oss. 

Kystkrafta

01 juni 2021

Økende strømforbruk som følge av industriutvikling og elektrifisering fører til at kraftnettet må oppgraderes. I den forbindelse gjennomfører Statnett og nettselskapene i regionen en planleggingsprosess av hvordan fremtidens kraftforsyning til kysten vår skal bli.

KNN

ISO-Piloten inviterer til høstens kurs

01 juni 2021

ISO-Piloten har siden 2001 hjulpet bedrifter over hele landet med utarbeidelse, implementering og etterlevelse av styringssystemer / ledelsessystemer innen mattrygghet, HMS og miljø. De leverer kurs med praktisk tilnærming til teorien, og benytter eksempler som de fleste deltakerne kan kjenne seg igjen i.

MEDLEM

Optimistiske arbeidsgivere trenger flere fagarbeidere

21 mai 2021

Bedriftsundersøkelsen 2021 fra NAV Møre og Romsdal viser at 23 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal forventer flere ansatte om ett år, mens 14 prosent venter en reduksjon. Sammenlignet med de andre fylkene er det stor mangel på arbeidskraft i Møre og Romsdal.

MEDLEM

Året 2020

06 mai 2021

Det har vært et krevende år for alle. Et år med store kontraster der flere bedrifter har møtt utfordringer det vil ta tid å komme seg rundt. For andre har året bidratt til å se muligheter og skape vekst.

KNN

Valgaktiviteter våren 2021

04 mai 2021

13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. NHO Møre og Romsdal har, i samarbeid med en rekke nærings- og arbeidslivsorganisasjoner i fylket, tatt initiativ til flere digitale arrangement i tiden før valget.

KNN