20 år med Kvernberget Vekst

Kvernberget Vekst har siden etableringen i 2003 vært en viktig pådriver for utviklingen av Kvernberget Lufthavn. Mye har skjedd - ikke minst har rullebaneforlengelsen vært viktig for å sikre fortsatt drift av flyplassen. 

20 år med Kvernberget Vekst

Kvernberget Vekst har prioritert utadrettet markedsføring av flyplassen på alle områder. Det har både Avinor, Kristiansund kommune, kommunene rundt, næringslivet i landsdelen og folk flest tjent på. Det er viktig for oss å nå både kundene som bruker flyplassen, de profesjonelle aktørene i flyselskap og charterselskap som bestemmer flyruter og tilbud. Kvernberget Vekst kjemper for flyplassen vår hver eneste dag.

I forrige uke inviterte vi ledelsen i SAS, Widerøe og Avinor til et møte i Kristiansund der vi satte videre utvikling av Kvernberget Vekst på dagsorden. SAS vil øke frekvensen til og fra Kvernberget med opptil 50% fra april neste år. På det meste vil det bli en frekvens på 42 flyreiser pr. uke. Selskapet vil da gå over fra å fly med Airbus 320 til mindre Embraer 195-maskiner med 113–122 seter.

Widerøe har satt inn større flytyper allerede fra i vår og vil fortsette med det gjennom høsten. Nå er de på fem daglige rundturer der de tidligere har vært på fire på hverdager. Widerøe har i tillegg gått fra 50-seters fly og opp til 78 seters fly, så de har fått opp kapasiteten.

Widerøe sin strategi med å bygge opp en trafikkhub på Flesland i Bergen har ihht. kommersiell direktør Christian Skaug vært et vellykket grep av Widerøe. De tar ikke bare kristiansundere til Bergen, men også de som skal videre fra Bergen. Christian Skaug sier at alle de destinasjonene de har fra Bergen nå, korresponderer veldig bra med alle destinasjonene videre. Med SAS sine planer fremover konstaterer han at konkurransen om reisende til og fra Kvernberget nå blir tøffere.

Tidligere lufthavnsjef, nå direktør for lokale lufthavner i Avinor, Ole Kristian Pettersen, orienterte sammen med lufthavnsjef for Kvernberget Ola Sandvik om et Avinor på sparebluss. Kvernberget drives faktisk med lavere kostnader i år enn de hadde i 2013. Avinor er usikre på hvordan to monopol (SAS i Kristiansund og Norwegian i Molde) ville påvirke trafikken på kort sikt, men håper prosjekter som Campus Kristiansund og Normoria vil gi en effekt.

Kvernberget Vekst har en god dialog med ledelsen i SAS, Widerøe og Avinor og vil følge opp aktørene også fremover og jobbe for at tilbudet for reisende til og fra Kvernberget skal bli best mulig

På Nordmørsturné for å løse rekrutteringsutfordringen!

25 februar 2024

Hvordan skal vi sikre nok arbeidskraft og kritisk kompetanse til Nordmøre? Jan-Erik Larsen og Pernille Celine Engdahl fra Kruse Larsen vil bistå oss i arbeidet der innsikt fra arbeids- og næringslivet lokalt er avgjørende...

Nytt medlem: Tion AS

14 februar 2024

Vi ønsker Tion AS velkommen som medlem i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

«Bli med hit», Oslo 2024

04 februar 2024

BLI MED HIT til Møre og Romsdal inviterer arbeidslivet til å delta på jobbmessen i Oslo 11. april 2024. Sammen med aktører fra hele regionen skal vi vise at vi er et attraktivt sted å jobbe, bo og leve i.